Rendszerüzenet

2Kor5,14

Időpont 2017.01.22 17:00
Lekció Újszövetség Pál második levele a korinthusiakhoz
Textus Újszövetség Pál első levele a korinthusiakhoz
Fülöp Kocsis gkat. metropolita-érsek

Imahét a Krisztushívők egységéért

  1. január 15-22.

 

„Krisztus szorongató szeretete” (2Kor5,14)

 

AZ ISTENTISZTELET RENDJE

1.     Orgonazene (Szolgálattevők bevonulása)

2.   Egyesített Ökumenikus Kórus éneke:
 Szokolay Sándor: Áldjuk Isten nagy kegyelmét

3.     Apostoli köszöntés                                        Dr. Fekete Károly ref. püspök

4.     Gyülekezeti ének: 1. ének

5.   Igeolvasás                                            Asztalos Richárd ev. igazgató lelkész

6.     Gyülekezeti ének: 2. ének

7.   Előima                                           Dr. Bereczki Lajos bapt. rektorhelyettes

8.     Egyesített Ökumenikus Kórus éneke:

Sepsy Károly: Mind jó, amit Isten tészen

9.   Igehirdetés                                           Kocsis Fülöp gkat. érsek-metropolita

10. Csendes ima

11. Gyülekezeti ének: 3. ének (1. vers)

12. Apostoli Hitvallás                                      Derencsényi István ref. főjegyző

13. Gyülekezeti ének: 3. ének (2-3. vers)

14. Záró imádság, Úri ima                                     Palánki Ferenc rkat. püspök

15. Egyesített Ökumenikus Kórus éneke:
 Gárdonyi Zoltán: Mondjatok dicséretet

16. Hirdetések                                                          Vad Zsigmond ref. esperes

17. Himnusz

18. Záró ének: 4. ének

19. Áldás

Orgona:                                  Csorba Gergő gyülekezeti kántor

 

Vezényelnek:                           Pető Áron baptista karnagy

                                                Tóth Dániel református karnagy

                                               Ráczné Nyíri Dorottya református karnagy

Közreműködik:                        Vad Péter tanár-karnagy (orgona)