Rendszerüzenet

Zsoltárok 1, 1-3

Időpont 2017.01.29 10:00
Lekció Ószövetség A Zsoltárok könyve
Textus Újszövetség Máté evangéliuma
Zsigmond Vad esperes-lelkipásztor

 AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE
„Boldog ember az, aki nem jár a bűnösök tanácsa szerint, nem áll a vétkesek útjára, és nem ül a csúfolódók székére, hanem az Úr törvényében gyönyörködik, és az ő törvényéről elmélkedik éjjel-nappal. Olyan lesz, mint a folyóvíz mellé ültetett fa, amely idejében megtermi gyümölcsét, és nem hervad el a lombja. Minden sikerül, amit tesz.”
(Zsoltárok 1, 1-3)

 

AZ ISTENTISZTELET RENDJE

1.   Apostoli köszöntés                                                   Oláh István lelkipásztor

2.   Fennálló ének: 153

3.   Főének: 84, 1-2; 6

4.   Előfohász

5.   Igeolvasás: Máté 5, 3-11

6.   Imádság

7.   Igehirdetés előtti ének: 89, 4

8.   Igehirdetés: Zsoltárok 1, 1-3                 Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor                                

9.   Igehirdetés utáni ének: 230, 3-4

10. Imádság, Úri ima, Áldás

11. Hirdetések

12. Záró ének: 225, 1-2; 5; 7-8

Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor