Rendszerüzenet

ÉnÉn 3,1-4

Időpont 2017.02.12 10:00
Lekció Ószövetség Énekek éneke
Textus Újszövetség Pál levele az efezusiakkoz
Dr. Károly Fekete püspök-lelkipásztor

 AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE
„Ágyamon éjjelente kerestem őt, akit lelkemből szeretek, kerestem, de nem találtam. Fölkelek azért, és bejárom a várost, az utcákat és a tereket; megkeresem, akit lelkemből szeretek! Kerestem, de nem találtam. Rám találtak az őrök, akik a várost járják. Nem láttátok – kérdeztem –, akit lelkemből szeretek? Alig mentem tovább tőlük, máris megtaláltam, akit lelkemből szeretek. Megragadtam, nem is engedem el, míg be nem vezetem anyám házába, szülőmnek szobájába.”
(ÉnÉn 3,1-4)

 

AZ ISTENTISZTELET RENDJE

1.    Apostoli köszöntés                                             Dr. Fekete Károly püspök-lelkipásztor

2.    Fennálló ének: 247,6

3.    Gyerekpercek                                                    Kubinyiné Mikó Ágnes  bo. lelkipásztor

4.    Főének: 488,1-4

5.    Előfohász

6.    Igeolvasás: Ef 5,21-33                                                            Dr. Bács Jenőné presbiter

7.    Imádság                                                                               Szabó Péter Csaba presbiter

8.    Igehirdetés előtti ének: 395,2

9.    Igehirdetés: ÉnÉn 3,1-4                                     Dr. Fekete Károly püspök-lelkipásztor

10. Igehirdetés utáni ének: 234,3

11. Imádság, Úri ima, Áldás

12. Hirdetések                                                                Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor

13. Kézfogás Református Lelkigondozói Szolgálat bemutatása
                                                                                  Tóth János szolgálatvezető-lelkész

14. Bizonyságtétel                         Madarász Isti filmrendező és felesége Kerekes Monika

15. Záró ének: 392,1;4

Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor