Rendszerüzenet

Róm 8,31-39

Időpont 2017.02.26 10:00
Lekció Újszövetség Pál levele a rómaiakhoz
Textus Újszövetség Máté evangéliuma
Dr. Károly Fekete püspök-lelkipásztor

 AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE
„Mit mondjunk tehát ezekre? Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk? Aki tulajdon Fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért odaadta, hogyan ne ajándékozna nekünk vele együtt mindent? Ki vádolná Isten választottait? Hiszen Isten az, aki megigazít. Ki ítélne kárhozatra? Hiszen Krisztus Jézus az, aki meghalt, sőt feltámadt, aki Isten jobbján van, és esedezik is értünk. Ki választana el minket Krisztus szeretetétől? Nyomorúság, vagy szorongattatás, vagy üldözés, vagy éhezés, vagy mezítelenség, vagy veszedelem, vagy fegyver? Amint meg van írva: „Teérted gyilkolnak minket nap mint nap, annyira becsülnek, mint vágójuhokat.” De mindezekben diadalmaskodunk az által, aki szeret minket. Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket Isten szeretetétől, amely megjelent Krisztus Jézusban, a mi Urunkban.”
(Róm 8,31-39)

 

AZ ISTENTISZTELET RENDJE

1.    Apostoli köszöntés                                                    Dr. Fekete Károly püspök-lelkipásztor

2.    Fennálló ének: 90,1

3.    A Tiszántúli Református Egyházkerület Elnökségének köszöntése

4.    Isten rendelése

5.    Bűnvallás

6.    Kegyelemhirdetés

7.    Főének: 105,1-3

8.    Előfohász                                                                                          Oláh István lelkipásztor

9.    Igeolvasás: Mt 10,24-33

10. Imádság

11. Igehirdetés előtti ének: 154

12. Igehirdetés: Róm 8,31-39                                         Dr. Fekete Károly püspök-lelkipásztor

13. Imádság, Úri ima

14. Hirdetések

15. Áldás

16. Záró ének: 200, 1-6

Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor