Rendszerüzenet

Róm 8,31-39

Időpont 2017.03.05 10:00
Lekció Újszövetség Pál levele a rómaiakhoz
Textus Újszövetség Márk evangéliuma
István Oláh lelkipásztor

 AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE

„Amikor távolról meglátta Jézust, odafutott, leborult előtte, és hangosan felkiáltott: Mi közöm hozzád, Jézus, a magasságos Isten Fia? Az Istenre kérlek, ne gyötörj engem! Jézus ugyanis ezt mondta neki: Menj ki, tisztátalan lélek, ebből az emberből!”
(Róm 8,31-39)

 

AZ ISTENTISZTELET RENDJE

1.    Apostoli köszöntés                                                       Molnár Szabolcs ifj. lelkipásztor

2.    Fennálló ének: 475,1

3.    Főének: 469,1-5

4.    Előfohász

5.    Igeolvasás: Mk 5,1-20

6.    Imádság

7.    Gyülekezeti kórus éneke: Kodály Zoltán: Esti dal

8.    Igehirdetés: Mk 5,6-8                                                                Oláh István lelkipásztor

9.    Gyülekezeti kórus éneke: Kodály Zoltán: A kereszt alatt

10. Imádság, Úri ima, Áldás

11. Úrvacsora előtti ének: 435,1

12. Úrvacsora, ágendázik:                                          Tóth Dorottya Tünde bo. lelkipásztor
(Úrvacsorai énekek: 457-462)

13. Hirdetések

14. Záró ének: 278,1-2;7-8

Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor

Vezényel: Vass Sándor karnagy