Rendszerüzenet

Ef 4,17-25

Időpont 2017.03.19 18:00
Lekció Újszövetség Pál levele az efezusiakkoz
Textus Újszövetség Pál levele az efezusiakkoz
Szabolcs Molnár beosztott lelkipásztor
„Mondom tehát, és tanúsítom az Úr nevében, hogy többé nem élhettek úgy, ahogyan a pogányok élnek hiábavaló gondolkodásuk szerint. Az ő elméjükre sötétség borult, és elidegenedtek az Istennek tetsző élettől, mert megmaradtak tudatlanságukban, és megkeményedett a szívük. Mivel erkölcsi érzékük eltompult, bujálkodásra adták magukat, mindenféle tisztátalanságot művelve mohóságukban. Ti azonban nem így tanultátok Krisztust; ha valóban úgy hallottatok róla, és kaptatok felőle tanítást, ahogyan az igaz Jézusban: vessétek le a régi élet szerint való óembert, aki csalárd és gonosz kívánságok miatt megromlott; újuljatok meg lelketekben és elmétekben, öltsétek fel az új embert, aki Isten tetszése szerint valóságos igazságban és szentségben teremtetett. Ezért tehát vessétek le a hazugságot, és mondjatok igazat, mindenki a felebarátjának, mivelhogy tagjai vagyunk egymásnak.” (Ef 4,17-25)
 
Igehirdető: Molnár Szabolcs
ma: Megújulás - folyamatos megújulás, "Ecclesia semper reformanda est" 
 
Textus: Ef 4,17-25
Lekció: Ez 18,21-32