Rendszerüzenet

Mk 9,7-8

Időpont 2017.03.19 10:00
Lekció Ószövetség A bírák könyve
Textus Ószövetség A bírák könyve
Zsigmond Vad esperes-lelkipásztor

 AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE

„De felhő támadt, amely beárnyékolta őket, és hang hallatszott a felhőből: Ez az én szeretett Fiam, őt hallgassátok! És amint körülnéztek, már senki mást nem láttak maguk mellett, csak Jézust egyedül.”
(Mk 9,7-8)

 

AZ ISTENTISZTELET RENDJE

1.   Apostoli köszöntés                              Tóth Dorottya Tünde bo. lelkipásztor

2.   Fennálló ének: 475,1

3.   Főének: 228,1-4

4.   Előfohász

5.   Igeolvasás: Mk 9,1-13

6.   Imádság

7.   Igehirdetés előtti ének: 224,5

8.   Igehirdetés: Mk 9,7-8                             Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor

9.   Igehirdetés utáni ének: 380,2

10. Imádság, Úri ima, Áldás

11. Hirdetések

12. Záró ének: 225,1-8

Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor