Rendszerüzenet

Jel 10,6

Időpont 2017.03.26 10:00
Lekció Újszövetség A jelenések könyve
Textus Ószövetség A prédikátor könyve
Hadházi Tamás Vendég

 AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE

„…és megesküdött az örökkön-örökké élőre, aki teremtette a mennyet és a benne levőket, a földet és a rajta levőket, a tengert és a benne levőket, hogy nem lesz több idő…”
(Jel 10,6)

 

AZ ISTENTISZTELET RENDJE

1.   Apostoli köszöntés                                       Dr. Fekete Károly püspök-lelkipásztor

2.   Fennálló ének: 24,1

3.   Énektanítás: Hálát adok, Uram

4.   Főének: 119,1;10;45

5.   Előfohász

6.   Igeolvasás: Préd 3,1-8

7.   Imádság

8.   Igehirdetés előtti ének: 280,3

9.   Igehirdetés: Jel 10,6                                                      Hadházi Tamás lelkipásztor

10. Igehirdetés utáni ének: 492,7

11. Imádság, Úri ima, Áldás

12. Az Egyházlátogató küldöttség köszöntése                           Bárány Péter gondnok

13. Hirdetések                                                         Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor

14. A Fecske szolgálat bemutatása                                        Feketéné Szabó Gabriella

15. Záró ének: Hálát adok, Uram

Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor