Rendszerüzenet

Mk 11,27-33

Időpont 2017.04.02 10:00
Lekció Újszövetség Márk evangéliuma
Textus Ószövetség Ézsaiás próféta könyve
Zsigmond Vad esperes-lelkipásztor

AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE

„Ismét bementek Jeruzsálembe. És amikor Jézus a templomban volt, odamentek a főpapok, az írástudók és a vének, és így szóltak hozzá: Milyen hatalommal cselekszed ezeket, és ki adta neked ezt a hatalmat, hogy ilyeneket tegyél? Jézus pedig így válaszolt nekik: Kérdezek tőletek valamit, feleljetek rá, és akkor megmondom nektek, milyen hatalommal cselekszem ezeket. Vajon János keresztsége mennyből való volt-e vagy emberektől? Válaszoljatok nekem! Azok pedig így tanakodtak egymás között: Ha azt mondjuk, a mennyből, azt fogja mondani, akkor miért nem hittetek neki? Vagy talán mondjuk azt: emberektől? De féltek a sokaságtól, mert Jánosról mindenki úgy gondolta, hogy valóban próféta volt. Ezért így feleltek Jézusnak: Nem tudjuk. Jézus pedig ezt mondta nekik: Én sem mondom meg nektek, milyen hatalommal cselekszem ezeket.” (Mk 11,27-33)

 

AZ ISTENTISZTELET RENDJE

1.    Apostoli köszöntés                                                                  Püski Gábor exmittált teológus hallgató

2.    Fennálló ének: 161, 1;4

3.    Főének: 488, 1-4

4.    Előfohász

5.    Igeolvasás: Ézs 61.

6.    Imádság

7.    Igehirdetés előtti ének: 135, 3

8.    Igehirdetés: Mk 11,27-33                                                               Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor

9.    Igehirdetés utáni ének: 300, 4

10. Imádság, Úri ima

11. Úrvacsora előtti ének: 23, 1

12. Úrvacsora, ágendázik:                                                                 Molnár Szabolcs ifjúsági lelkipásztor
(Úrvacsorai énekek: 457-462)

13. Áldás

14. Hirdetések

15. Záró ének: 484, 1-3

Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor