Rendszerüzenet

Lk 19,31:41

Időpont 2017.04.09 10:00
Lekció Újszövetség Lukács evangéliuma
Textus Újszövetség Lukács evangéliuma
Zsigmond Vad esperes-lelkipásztor

 AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE

„Ha pedig valaki megkérdezi tőletek: Miért oldjátok el? – mondjátok ezt:
Az Úrnak van szüksége rá.
Amikor közelebb ért, és meglátta a várost, megsiratta...” (Lk 19,31;41

 

AZ ISTENTISZTELET RENDJE

1.    Apostoli köszöntés                                             Dr. Fekete Károly püspök-lelkipásztor

2.    Fennálló ének: 162,1-2

3.    Gyermekek virágvasárnapi műsora

4.    Főének: 370,1-3

5.    Előfohász

6.    Igeolvasás: Lk 19,28-44                                                   Dykema Zsófia konfirmandus

7.    Imádság                                                                                Győri Zsófia konfirmandus

8.    Igehirdetés előtti ének: 345,1

9.    Igehirdetés: Lk 19,31;41                                         Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor

10. Igehirdetés utáni ének: 235,5

11. Imádság, Úri ima

12. Konfirmáció előtti ének: 463,1

13. Keresztelés és konfirmáció                                  Molnár Szabolcs ifjúsági lelkipásztor

14. Köszöntés                                                                       Dr. Debreczeni Lajos gondnok

15. Áldás

16. Hirdetések

17. Záró ének: 261,1-4

Orgona: Vad Péter tanár-karnagy