Rendszerüzenet

Mk 15,29-32

Időpont 2017.04.14 10:00
Lekció Újszövetség Márk evangéliuma
Textus Újszövetség Máté evangéliuma
Zsigmond Vad esperes-lelkipásztor

NAGYPÉNTEKI ISTENTISZTELET

A NAGYTEMPLOMBAN

 1. április 14-én, pénteken 10 órakor

 

Akik elmentek mellette, fejüket csóválva káromolták, és ezt mondták: Te, aki lerombolod a templomot, és felépíted három nap alatt, mentsd meg magadat, szállj le a keresztről! Hasonlóan a főpapok is gúnyolódva mondták maguk között az írástudókkal együtt: Másokat megmentett, magát nem tudja megmenteni. A Krisztus, Izráel királya szálljon le most a keresztről, hogy lássuk, és higgyünk! Azok is gyalázták, akik vele együtt voltak megfeszítve.” (Mk 15,29-32)

 

 1. Orgonazene
 2. Apostoli köszöntés                      Fekete Károly püspök-lelkipásztor
 3. Fennálló ének: 294,1
 4. Főének: 341,1-3
 5. Előfohász
 6. Igeolvasás: Mt 27,45-56
 7. Imádság     
 8. Igehirdetés előtti ének: 466, 1
 9. Igehirdetés: Mk 15,29-32                  Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor
 10. Igehirdetés utáni ének: 342, 1
 11. Imádság, Úri ima, Áldás
 12. Hirdetések
 13. Záró ének: 340,1-8

 

Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor