Rendszerüzenet

Lukács 24,5-6

Időpont 2017.04.16 10:00
Lekció Újszövetség Lukács evangéliuma
Textus Újszövetség Lukács evangéliuma
István Oláh lelkipásztor

 AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE

„Miért keresitek a holtak között az élőt?
Nincsen itt, hanem feltámadt.”
(Lukács 24,5-6)

 

AZ ISTENTISZTELET RENDJE

1.   Apostoli köszöntés                                             Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor                                                                   

2.   Fennálló ének: 185

3.   Főének: 356,1-5

4.   Előfohász, Igeolvasás: Lukács 24,1-12

5.   Imádság

6.   Gyülekezeti kórus éneke: (Nagy Csaba: Dicsőség néked Istenünk)

7.   Igehirdetés: Lukács 24,5-6                                                Oláh István lelkipásztor

8.   Gyülekezeti kórus éneke: (Vad Péter: Zengd Jézus nevét)

9.   Imádság, Úri ima

10. Úrvacsora előtti ének: 435,1-2

11. Úrvacsora, ágendázik                                   Molnár Szabolcs ifjúsági lelkipásztor

(Úrvacsorai énekek: 440; 457-462)

Gyülekezeti kórus énekei: (Jarman: Feltámadt hős; Schubert: Sanctus)

12. Áldás

13. Hirdetés

14. Himnusz

15. Záró ének: 348,1-5

Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor
Vezényel: Vass Sándor karnagy és Tóth Dániel karnagy
A kórust orgonán kíséri: Vad Péter tanár-karnagy