Rendszerüzenet

Lk 24, 15-16, 28-31

Időpont 2017.04.17 10:00
Lekció Újszövetség Lukács evangéliuma
Textus Újszövetség Lukács evangéliuma
Dr. Károly Fekete püspök-lelkipásztor

AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE

„Miközben egymással beszélgettek és vitáztak, maga Jézus is melléjük szegődött, és együtt ment velük. Látásukat azonban mintha valami akadályozta volna, hogy ne ismerjék fel őt.
Így értek el ahhoz a faluhoz, amelybe igyekeztek. Ő azonban úgy tett, mintha tovább akarna menni. De azok unszolták és kérték: Maradj velünk, mert esteledik, a nap is lehanyatlott már! Bement hát, hogy velük maradjon. És amikor asztalhoz telepedett velük, vette a kenyeret, megáldotta, megtörte és nekik adta. Ekkor megnyílt a szemük, és felismerték, ő azonban eltűnt előlük.” (Lk 24,15-16;28-31)

 

AZ ISTENTISZTELET RENDJE

1.   Apostoli köszöntés                                             Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor                                                                                                            

2.   Fennálló ének: 187

3.   Keresztelés

4.   Főének: 288,1-7

5.   Előfohász

6.   Igeolvasás: Lk 24,13-35

7.   Imádság

8.   Igehirdetés előtti ének: 184

9.   Igehirdetés: Lk 24,15-16;28-31                   Dr. Fekete Károly püspök-lelkipásztor

10. Igehirdetés utáni ének: 466,1

11. Imádság, Úri ima

12. Áldás

13. Hirdetések

14. Himnusz

15. Záró ének: 357,1-7

Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor