Rendszerüzenet

ApCsel 5,29

Időpont 2017.04.30 10:00
Lekció Újszövetség Az apostolok cselekedetei
Textus Újszövetség Az apostolok cselekedetei
István Oláh lelkipásztor

 AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE

„Péter és az apostolok így válaszoltak: Istennek kell inkább engedelmeskednünk, mint az embereknek.” (ApCsel 5,29)

 

AZ ISTENTISZTELET RENDJE

1.  Apostoli köszöntés                                          Oláh István lelkipásztor

2.  Fennálló ének: 431

3.  Keresztelés

4.  Főének: 130,1-4

5.  Előfohász                               Püski Gábor exmittált teológus hallgató

6.  Igeolvasás: ApCsel 5,17-32

7.  Imádság

8.  Igehirdetés előtti ének: 184

9.  Igehirdetés: ApCsel 5,29                                Oláh István lelkipásztor

10. Igehirdetés utáni ének: 331,4

11. Imádság, Úri ima, Áldás

12. Hirdetések

13. Záró ének: 299,1-5

Orgona: Berkesi Sándor Liszt-díjas karnagy