Rendszerüzenet

Jel 21,1-8

Időpont 2017.04.23 18:00
Lekció Ószövetség Ézsaiás próféta könyve
Textus Újszövetség A jelenések könyve
Szabolcs Molnár beosztott lelkipásztor
„És láttam új eget és új földet, mert az első ég és az első föld elmúlt, és a tenger sincs többé. És a szent várost, az új Jeruzsálemet is láttam, amint alászáll a mennyből az Istentől, felkészítve, mint egy menyasszony, aki férje számára van felékesítve. Hallottam, hogy egy hatalmas hang szól a trón felől: Íme, Isten sátora az emberekkel van, és ő velük fog lakni, ők pedig népei lesznek, és maga Isten lesz velük, és letöröl minden könnyet a szemükről, és halál sem lesz többé, sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. A trónon ülő ezt mondta: Íme, újjáteremtek mindent. És így szólt: Írd meg, mert ezek az igék megbízhatók és igazak! És ezt mondta nekem: Megtörtént! Én vagyok az Alfa és az Ómega, a kezdet és a vég. Én adok majd a szomjazónak az élet vizének forrásából ingyen. Aki győz, örökölni fogja mindezt, és Istene leszek annak, az pedig fiam lesz. De a gyáváknak és hitetleneknek, az utálatosaknak, gyilkosoknak és paráznáknak, a varázslóknak és bálványimádóknak, és minden hazugnak a tűzzel és kénnel égő tóban lesz a helye: ez a második halál.” (Jel 21,1-8)
 
ma: „Új ég és új föld” – teljes megújulás
 
Textus: Jel 21,1-8
Lekció: Ézs 65,17-25
 
Énekek:
1. Hozzád száll az énekem + Hatalmas az Úr
2. Nézd ott fenn
3. Itt a szívem
4. Tengeren átjön
5. Zengd Jézus nevét
6. Országod építsd fel
 
Igehirdető: Molnár Szabolcs