Rendszerüzenet

ApCsel 7,56-58

Időpont 2017.05.07 10:00
Lekció Újszövetség Az apostolok cselekedetei
Textus Újszövetség Az apostolok cselekedetei
István Oláh lelkipásztor

AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE
„Ekkor így szólt: Íme, látom a megnyílt eget és az Emberfiát, amint Isten jobbja felől áll. Akkor azok hangosan kiáltoztak, bedugták a fülüket, és egy akarattal rárohantak, azután kiűzték a városon kívülre, és megkövezték. A tanúk pedig egy Saul nevű ifjú lába elé tették le felsőruháikat.”
(ApCsel 7,56-58)

 

AZ ISTENTISZTELET RENDJE

1.   Apostoli köszöntés                                         Molnár Szabolcs ifjúsági lelkipásztor

2.   Fennálló ének: 275,1-2

3.   Gyermekek anyák napi műsora

4.   Főének:  426,1-4

5.   Előfohász

6.   Igeolvasás: ApCsel 7,44-60

7.   Imádság

8.   Igehirdetés előtti ének: 425,4

9.   Igehirdetés: ApCsel 7,56-58                                               Oláh István lelkipásztor

10. Igehirdetés utáni ének: 411,1-2

11. Imádság, Úri ima

12. Hirdetések

13. Úrvacsora előtti ének: 435,1

14. Úrvacsora, ágendázik:                                              Káposztás Gábor segédlelkész
(Úrvacsorai énekek: 457-462)

15. Áldás

16. Záró ének: 398,1-5

Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor