Rendszerüzenet

ApCsel 19,8-12

Időpont 2017.05.14 10:00
Lekció Ószövetség Jeremiás próféta könyve
Textus Újszövetség Az apostolok cselekedetei
Lovas András Vendég

AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJÉBŐL

„Azután eljárt a zsinagógába, ahol három hónapon át bátran szólt, vitázott, és igyekezett meggyőzni őket az Isten országának dolgairól. Amikor pedig egyesek ellenálltak és nem hittek, sőt gyalázták az Úr útját az egész nép előtt, otthagyta őket, a tanítványokat is távol tartotta tőlük, és mindennap egy Tirannosz nevű ember iskolájában tanított. Ez két éven át tartott, úgyhogy mindazok, akik Ázsiában laktak, meghallották az Úr igéjét, mind a zsidók, mind a görögök. Isten pedig nem mindennapi csodákat tett Pál keze által; úgyhogy még levetett kendőit vagy kötényeit is elvitték a betegekhez, és a betegségek eltávoztak tőlük, a gonosz lelkek pedig kimentek belőlük.”
(ApCsel 19,8-12)

 

AZ ISTENTISZTELET RENDJE

1.   Apostoli köszöntés                                                         Oláh István lelkipásztor

2.   Fennálló ének: 410,1

3.   Főének:  469,1-5

4.   Előfohász

5.   Igeolvasás: Jer 10,1-10

6.   Imádság

7.   Igehirdetés előtti ének: 227,6

8.   Igehirdetés: ApCsel 19,8-40                                      Lovas András lelkipásztor

9.   Igehirdetés utáni ének: 417,2

10. Imádság, Úri ima, Áldás

11. Hirdetések                                                   Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor

12. Záró ének: 455,1-2;9

Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor