Rendszerüzenet

Máté 28, 16-20

Időpont 2017.07.09 10:00
Lekció Ószövetség Jeremiás próféta könyve
Textus Újszövetség Máté evangéliuma
Dr. Jerry Pillay Vendég

 AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE


„A tizenegy tanítvány pedig elment Galileába arra a hegyre, ahova Jézus rendelte őket. És amikor meglátták őt, leborultak előtte, némelyek azonban kételkedtek. 
Jézus pedig hozzájuk lépett, és így szólt: Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek; és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.”

(Máté 28, 16-20)

 

AZ ISTENTISZTELET RENDJE

 

1.   Apostoli köszöntés                                       Dr. Fekete Károly püspök-lelkipásztor

2.   Fennálló ének: 66, 1

3.   Főének: 200, 1-6

4.   Előfohász

5.   Igeolvasás: Jeremiás 2, 1-14                            Dr. Mester Károly Ferenc presbiter

6.   Imádság                                                                                Balogh Pálma presbiter

7.   Igehirdetés előtti ének: 155

8.   Igehirdetés: Máté 28, 16-20                                          Dr. Jerry Pillay lelkipásztor
                                                   Református Egyházak Világközösségének Elnöke

                                                                       Tolmácsol: Balog Margit lelkipásztor                                                                   

9.   Igehirdetés utáni ének: 396, 3

10. Imádság

11. Úri ima

12. Áldás

13. Hirdetések                                                         Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor

14. Záró ének: 196, 1-7

Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor