Rendszerüzenet

János 1,41-42

Időpont 2017.07.16 10:00
Lekció Újszövetség János első levele
Textus Újszövetség János első levele
Alan Reid Vendég

 AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE

„Ő, mihelyt találkozott testvérével, Simonnal, ezt mondta neki: Megtaláltuk a Messiást – ami azt jelenti: Felkent.
Odavitte Jézushoz, aki rátekintve így szólt: Te Simon vagy, Jóna fia:
téged Kéfásnak fognak hívni – ami azt jelenti: Kőszikla.”
(János 1,41-42)

 

AZ ISTENTISZTELET RENDJE

1.   Apostoli köszöntés                                                   Oláh István lelkipásztor

2.   Fennálló ének: 25,1

3.   Keresztelés

4.   Főének: 299,1-5

5.   Előfohász

6.   Igeolvasás: János 1,35-42

7.   Imádság

8.   Igehirdetés előtti ének: 445,1

9.   Igehirdetés: János 1,41-42                                          Alan Reid lelkipásztor

                                                     Tolmácsol: Szabadi István gyülekezeti tag

10. Igehirdetés utáni ének: 196,6-7

11. Imádság, Úri ima, Áldás

12. Hirdetések                                                               Oláh István lelkipásztor

13. A táborban résztvevő fiatalok éneke

14. Záró ének: 397,1-5

Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor