Rendszerüzenet

Zsolt 139,1-12

Időpont 2017.07.23 10:00
Lekció Újszövetség Máté evangéliuma
Textus Ószövetség A Zsoltárok könyve
Dr. Károly Fekete püspök-lelkipásztor

AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE

„A karmesternek: Dávid zsoltára. Uram, te megvizsgálsz és ismersz engem. Tudod, ha leülök vagy ha felállok, messziről is észreveszed szándékomat. Szemmel tartod járásomat és pihenésemet, gondod van minden utamra. Még nyelvemen sincs a szó, te már pontosan tudod, Uram. Minden oldalról körülfogtál, kezedet rajtam tartod. Csodálatos nekem ez a tudás, igen magas, nem tudom felfogni. Hova menjek lelked elől? Orcád elől hova fussak? Ha a mennybe szállnék, ott vagy, ha a holtak hazájában feküdnék le, te ott is jelen vagy. Ha a hajnal szárnyaira kelnék, és a tenger túlsó végén laknék, kezed ott is elérne, jobbod megragadna engem. Ha azt gondolnám, hogy elnyel a sötétség, és éjszakává lesz körülöttem a világosság: a sötétség nem lenne elég sötét neked, az éjszaka világos lenne, mint a nappal, a sötétség pedig olyan, mint a világosság.”
(Zsolt 139,1-12)

 

AZ ISTENTISZTELET RENDJE

1.    Apostoli köszöntés                                                      Molnár Szabolcs ifjúsági lelkipásztor

2.    Fennálló ének: 139,1

3.    Főének: 265,1-7

4.    Előfohász

5.    Igeolvasás: Mt 6,25-34

6.    Imádság

7.    Igehirdetés előtti ének: 272,1

8.    Igehirdetés: Zsolt 139,1-12                                       Dr. Fekete Károly püspök-lelkipásztor                                          

9.    Igehirdetés utáni ének: 272,4

10. Imádság, Úri ima, Áldás

11. Hirdetések

12. A meghasadt fény című oratórium nyitányaként kerül bemutatásra
Mészáros Mihály: Mégis király című oratórikus darabja, mely zenemű Pécsi Samu azonos címet viselő versére lett komponálva                                   Csorba Gergő és Budai Bettina

13. Záró ének: 274,1-4

Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor