Rendszerüzenet

Jób 42, 1, 4, 6, 10, 12, 17

Időpont 2017.07.30 10:00
Lekció Ószövetség Jób könyve
Textus Ószövetség Jób könyve
Zsigmond Vad esperes-lelkipásztor

 AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE

„Jób ekkor megszólalt, és így felelt az Úrnak:

Hallgass meg, hadd beszéljek! – kértem. Én kérdezlek, te meg oktass engem! – felelted erre.

Ezért visszavonok mindent, bűnbánatot tartok porban és hamuban.

Az Úr pedig jóra fordította Jób sorsát, miután Jób imádkozott barátaiért, és kétszeresen visszaadta az Úr Jóbnak mindazt, amije volt.

Az Úr pedig jobban megáldotta Jóbot azután, mint azelőtt.

Öregen halt meg Jób, az élettel betelve.”
(Jób 42,1;4;6;10;12/a;17)

 

AZ ISTENTISZTELET RENDJE

1.   Apostoli köszöntés                                    Nagyné Török Csilla bo. lelkipásztor

2.   Fennálló ének: 47,1;3

3.   Főének: 489,1-4

4.   Előfohász

5.   Igeolvasás: Jób 42,1-17

6.   Imádság

7.   Igehirdetés előtti ének: Mint szarvas hűs vízforrásra

8.   Igehirdetés: Jób 42,1;4;6;10;12/a;17          Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor                                          

9.   Igehirdetés utáni ének: Az Úr csodásan működik

10. Imádság, Úri ima, Áldás

11. Hirdetések

12. Záró ének: 254,1-3;5;9

Orgona: Vad Péter tanár-karnagy