Rendszerüzenet

Lk 14,15-24

Időpont 2017.08.13 10:00
Lekció Ószövetség A Zsoltárok könyve
Textus Újszövetség Lukács evangéliuma
Dr. Bodó Sára Vendég

 AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE

„Mikor pedig ezt az egyik vendég meghallotta, így szólt hozzá: Boldog az, aki Isten országának vendége. Ő pedig a következőképpen válaszolt: Egy ember nagy vacsorát készített, és sok vendéget hívott meg. A vacsora órájában elküldte a szolgáját, hogy mondja meg a meghívottaknak: Jöjjetek, mert már minden készen van! De azok egytől egyig mentegetőzni kezdtek. Az első azt üzente neki: Földet vettem, kénytelen vagyok kimenni, hogy megnézzem. Kérlek, ments ki engem! A másik azt mondta: Öt pár ökröt vettem, megyek, hogy lássam, mit érnek. Kérlek, ments ki engem! Megint egy másik azt mondta: Most nősültem, azért nem mehetek. Amikor visszatért a szolga, jelentette mindezt urának. A ház ura ekkor megharagudott, és ezt mondta szolgájának: Menj ki gyorsan a város útjaira és utcáira, és hozd be ide a szegényeket, a nyomorékokat, a sántákat és a vakokat! A szolga aztán jelentette: Uram, megtörtént, amit parancsoltál, de még van hely. Akkor az úr ezt mondta a szolgájának: Menj el az utakra és a kerítésekhez, és kényszeríts bejönni mindenkit, hogy megteljék a házam. Mert mondom nektek, hogy azok közül, akiket meghívtam, senki sem kóstolja meg a vacsorámat.”(Lk 14,15-24)

 

AZ ISTENTISZTELET RENDJE

1.   Apostoli köszöntés                                                    Káposztás Gábor segédlelkész

2.   Fennálló ének: 42,1;6

3.   Főének: 367,1-4

4.   Előfohász

5.   Igeolvasás: Zsolt 42                                                             Nagy Endréné presbiter

6.   Imádság                                                        Fehér Norbert vallástanár-lelkipásztor

7.   Igehirdetés előtti ének: 435,2

8.   Igehirdetés: Lk 14,15-24                    Dr. Bodó Sára egyetemi docens-lelkipásztor                                        

9.   Igehirdetés utáni ének: 295,2

10. Imádság, Úri ima, Áldás

11. Hirdetések                                                     Tóth Dorottya Tünde bo. lelkipásztor

12. Záró ének: 451,1-4

Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor