Rendszerüzenet

Jn 2,13-22

Időpont 2017.08.27 10:00
Lekció Újszövetség János evangéliuma
Textus Újszövetség János evangéliuma
Zsigmond Vad esperes-lelkipásztor

 AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE

„Akarsz-e meggyógyulni?
A beteg így válaszolt neki: Uram, nincs emberem…”
(Jn 2,13-22)

 

AZ ISTENTISZTELET RENDJE

1.    Apostoli köszöntés                                                                     Oláh István lelkipásztor

2.    Fennálló ének: 329,2

3.    Keresztelés

4.    Főének: 226,1-4

5.    Előfohász                                                                             Dancsó Zoltán segédlelkész

6.    Igeolvasás: Jn 5,1-15

7.    Imádság                                                                                  Püski Gábor segédlelkész

8.    Igehirdetés előtti ének: 464,1;3

9.    Igehirdetés: Jn 5,6b-7a                                            Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor                                         

10. Igehirdetés utáni ének: 450,1-2

11. Imádság, Úri ima, Áldás

12. Hirdetések

13. Záró ének: 300,1-4

Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor