Rendszerüzenet

Jn 8,5b,11b

Időpont 2017.09.03 10:00
Lekció Újszövetség János evangéliuma
Textus Újszövetség János evangéliuma
Zsigmond Vad esperes-lelkipásztor

 AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE

„Hát te mit mondasz?
Én sem ítéllek el téged, menj el, és mostantól fogva többé ne vétkezz!”
(Jn 8,5b;11b)

 

AZ ISTENTISZTELET RENDJE

1.    Apostoli köszöntés                                                                                   Oláh István lelkipásztor

2.    Fennálló ének: 32,1

3.    Főének: 464,1-6

4.    Előfohász

5.    Igeolvasás: Jn 8,1-11

6.    Imádság

7.    Igehirdetés előtti ének: 461,1-2

8.    Igehirdetés: Jn 8,5b;11b                                                        Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor                                         

9.    Igehirdetés utáni ének: 256,4-5

10. Imádság, Úri ima

11. Úrvacsora előtti ének: 435,1

12. Úrvacsora, ágendázik:                                                         Molnár Szabolcs ifjúsági lelkipásztor
(Úrvacsorai énekek: 458-462)

13. Áldás

14. Hirdetések

15. Az Immánuel Otthon tanévnyitója                                                              Győri Zsófia igazgató

16. Új munkatársak fogadalomtétele és gyermekek megáldása         
                                                                                                Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor

17. Záró ének: 467,1-5

Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor