Rendszerüzenet

1Móz 6,9-13

Időpont 2017.09.10 10:00
Lekció Újszövetség Pál második levele Timóteushoz
Textus Ószövetség Mózes első könyve
Veress Róbert Gyula Vendég

 AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE

„Nóénak ez a története: Nóé igaz ember volt, feddhetetlen a maga nemzedékében. Az Istennel járt Nóé. Nóé három fiút nemzett: Sémet, Hámot és Jáfetet. A föld pedig egyre romlottabb lett az Isten színe előtt, és megtelt a föld erőszakossággal. És látta Isten, mennyire megromlott a föld, mert minden ember rossz útra tért a földön. Akkor ezt mondta Isten Nóénak: Elhatároztam, hogy véget vetek minden élőlénynek, mert megtelt erőszakossággal miattuk a föld. Elpusztítom hát őket a földdel együtt.”
(1Móz 6,9-13)

 

AZ ISTENTISZTELET RENDJE

1.   Apostoli köszöntés                                  Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor

2.   Fennálló ének: 151

3.   Keresztelés

4.   Főének: 164,1-3

5.   Előfohász

6.   Igeolvasás: 2Tim 3,1-5;14-17                                   Juhász László presbiter

7.   Imádság                                                      Szentesiné Kiss Piroska presbiter

8.   Igehirdetés előtti ének: 209,1

9.   Igehirdetés: 1Móz 6,9-13                        
                  Veress Róbert Gyula
görgényi egyházmegye lelkészi főjegyzője                                         

10. Igehirdetés utáni ének: 165,6

11. Imádság, Úri ima, Áldás

12. Hirdetések                                              Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor

13. Záró ének: 274,1-4

Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor