Rendszerüzenet

Jn 9,2-5

Időpont 2017.09.17 10:00
Lekció Újszövetség János evangéliuma
Textus Újszövetség János evangéliuma
István Oláh lelkipásztor

 AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE

„Tanítványai megkérdezték tőle: Mester, ki vétkezett? Ez vagy a szülei, hogy vakon született? Jézus így válaszolt: Nem ő vétkezett, nem is a szülei, hanem azért van ez így, hogy nyilvánvalóvá legyenek rajta Isten cselekedetei.
Nekünk, amíg nappal van, annak a cselekedeteit kell végeznünk, aki elküldött engem.
Mert eljön az éjszaka, amikor senki sem munkálkodhat.
Amíg a világban vagyok, a világ világossága vagyok.”
(Jn 9,2-5)

 

AZ ISTENTISZTELET RENDJE

1.   Apostoli köszöntés                                                              Oláh István lelkipásztor

2.   Fennálló ének: 151

3.   Főének: Örvendjetek, mert Isten úgy szeret

4.   Előfohász

5.   Igeolvasás: Jn 9,1-12                                                          Gömbös Károly hittanos

6.   Imádság                                                                                   Csige Noémi hittanos

7.   Igehirdetés előtti ének: 479,1-2

8.   Igehirdetés: Jn 9,2-5                                                           Oláh István lelkipásztor

9.   Igehirdetés utáni ének: 265,4

10. Imádság, Úri ima, Áldás

11. Hirdetések

12. Hittanos évnyitó                                         Kubinyiné Mikó Ágnes bo. lelkipásztor

13. Záró ének: 434,1-4

Orgona: Vad Péter tanár-karnagy