Rendszerüzenet

Jn 10,31-42

Időpont 2017.09.24 10:00
Lekció Újszövetség János evangéliuma
Textus Újszövetség János evangéliuma
Czeglédi Péter Pál Vendég

AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE

„Ekkor újra köveket ragadtak a zsidók, hogy megkövezzék őt. Jézus megszólalt, és ezt mondta nekik: Sok jó cselekedetet vittem véghez előttetek az én Atyám nevében. Ezek közül melyik miatt köveztek meg engem? A zsidók így feleltek neki: Nem jó cselekedetért kövezünk meg téged, hanem istenkáromlásért, vagyis azért, mert te ember létedre Istenné teszed magad. Jézus így válaszolt: Nincs-e megírva a ti törvényetekben: „Én mondtam: istenek vagytok”? Ha isteneknek mondta azokat, akikhez az Isten igéje szólt, márpedig az Írást nem lehet érvénytelenné tenni, akkor ti hogyan mondhatjátok rólam, akit az Atya megszentelt, és elküldött a világba, hogy káromlást szólok, mert azt mondtam: az Isten Fia vagyok?! Ha nem az én Atyám cselekedeteit teszem, ne higgyetek nekem; de ha azokat teszem, akkor ha nekem nem is hinnétek, higgyetek a cselekedeteknek, hogy felismerjétek és tudjátok: az Atya énbennem van, és én az Atyában. Ekkor ismét el akarták fogni, de ő kimenekült a kezük közül. Jézus újra elment a Jordánon túlra, arra a helyre, ahol korábban János keresztelt, és ott maradt. Sokan mentek oda hozzá, és azt mondták, hogy János nem tett ugyan egyetlen csodát sem, de mindaz, amit János őróla mondott, igaz volt. És ott sokan hittek benne.” (Jn 10,31-42)

AZ ISTENTISZTELET RENDJE

1.    Apostoli köszöntés                                                                     Dancsó Zoltán segédlelkész

2.    Fennálló ének: 184

3.    Főének: Jézus a jó pásztor

4.    Előfohász

5.    Igeolvasás: Jn 10,1-30

6.    Imádság

7.    Igehirdetés előtti ének: 215,1

8.    Igehirdetés: Jn 10,31-42                                   Czeglédi Péter Pál hajdúbagosi lelkipásztor

9.    Igehirdetés utáni ének: 241,1;3

10. Imádság, Úri ima, Áldás

11. Hirdetések                                                                                        Oláh István lelkipásztor

12. Záró ének: 229,1-3

Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor