Rendszerüzenet

Jn 12,19

Időpont 2017.10.01 10:00
Lekció Újszövetség János evangéliuma
Textus Újszövetség János evangéliuma
Zsigmond Vad esperes-lelkipásztor

 AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE

„A farizeusok pedig így szóltak egymáshoz:
Látjátok, hogy semmit sem tudtok elérni íme, a világ őt követi!”
(Jn 12,19)

 

AZ ISTENTISZTELET RENDJE

1.    Apostoli köszöntés                                                      Molnár Szabolcs ifjúsági lelkipásztor

2.    Fennálló ének: 331,1

3.    Főének: 445,1;5-6

4.    Előfohász

5.    Igeolvasás: Jn 12,12-19

6.    Imádság

7.    Igehirdetés előtti ének: 239,1

8.    Igehirdetés: Jn 12,19                                                      Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor

9.    Igehirdetés utáni ének: 455,8

10. Imádság, Úri ima

11. Úrvacsora előtti ének: 435,1

12. Úrvacsora, ágendázik:                                                 Tóth Dorottya Tünde bo. lelkipásztor
(Úrvacsorai énekek: 437-438;442-443)

13. Áldás

14. Hirdetések

15. Záró ének: 462,1-3

Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor