Rendszerüzenet

Jn 13,15-17

Időpont 2017.10.08 10:00
Lekció Újszövetség János evangéliuma
Textus Újszövetség János evangéliuma
Dr. Károly Fekete püspök-lelkipásztor

AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE

„Mert példát adtam nektek, hogy amint én tettem veletek, ti is úgy tegyetek. Bizony, bizony, mondom nektek: a szolga nem nagyobb az uránál, és a küldött sem nagyobb annál, aki elküldte őt. Ha tudjátok ezeket, boldogok lesztek, ha meg is teszitek.”
(Jn 13,15-17)

 

AZ ISTENTISZTELET RENDJE

1.   Apostoli köszöntés                                       Dr. Fekete Károly püspök-lelkipásztor

2.   Fennálló ének: 90,9

3.   Gyerekpercek                                                                      Oláh István lelkipásztor

4.   Főének: 313,1-7

5.   Előfohász

6.   Igeolvasás: Jn 13,3-17                                                        Dr. Nagy Alice presbiter

7.   Imádság                                                                                   Rácz Zoltán presbiter

8.   Igehirdetés előtti ének: 325,6

9.   Igehirdetés: Jn 13,15-17                              Dr. Fekete Károly püspök-lelkipásztor

10. Igehirdetés utáni ének: 355,4

11. Imádság, Úri ima, Áldás

12. Hirdetések

13. Záró ének: 396,1-3

Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor