Rendszerüzenet

Jn 17,15.18.24.

Időpont 2017.10.22 10:00
Lekció Újszövetség János evangéliuma
Textus Újszövetség János evangéliuma
Zsigmond Vad esperes-lelkipásztor

 AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE
„Nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól.
Ahogyan engem elküldtél a világba, én is elküldtem őket a világba:
Atyám, azt akarom, hogy akiket nekem adtál, azok is ott legyenek velem, ahol én vagyok, hogy lássák az én dicsőségemet, amelyet nekem adtál,
mert szerettél engem már a világ kezdete előtt.” (Jn 17,15.18.24.)

 

AZ ISTENTISZTELET RENDJE

1.    Apostoli köszöntés                                                                           Oláh István lelkipásztor

2.    Fennálló ének: 23,1

3.    Főének: 328,1-5

4.    Előfohász

5.    Igeolvasás: Jn 17,12-26

6.    Imádság

7.    Igehirdetés előtti ének: 495,3

8.    Igehirdetés: Jn 17,15.18.24.                                           Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor

9.    Igehirdetés utáni ének: 467,5

10. Imádság, Úri ima, Áldás

11. Presbiterek bemutatása                                    Hodossy-Takács Előd jelölőbizottság elnöke

12. Hirdetések

13. Záró ének: 470,1-5

Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor