Rendszerüzenet

1Kor 1,18-25

Időpont 2017.10.29 10:00
Lekció Újszövetség Pál első levele a korinthusiakhoz
Textus Újszövetség Máté evangéliuma
Clifford Joe Vendég

AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE
„Mert a keresztről szóló beszéd bolondság ugyan azoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik üdvözülünk, Istennek ereje. Mert meg van írva: „Véget vetek a bölcsek bölcsességének, és az értelmesek értelmét semmivé teszem.” Hol a bölcs? Hol az írástudó? Hol e világ vitázója? Nem tette-e bolondsággá Isten a világ bölcsességét? Mivel tehát a világ a saját bölcsessége útján nem ismerte meg Istent a maga bölcsességében, tetszett Istennek, hogy az igehirdetés bolondsága által üdvözítse a hívőket. És miközben a zsidók jelt kívánnak, a görögök pedig bölcsességet keresnek, mi a megfeszített Krisztust hirdetjük, aki a zsidóknak ugyan megütközés, a pogányoknak pedig bolondság, de maguknak az elhívottaknak, zsidóknak és görögöknek egyaránt az Isten ereje és az Isten bölcsessége. Mert az Isten „bolondsága” bölcsebb az emberek bölcsességénél, és az Isten „erőtlensége” erősebb az emberek erejénél.”
(1Kor 1,18-25)

 

AZ ISTENTISZTELET RENDJE

1.    Apostoli köszöntés                                                          Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor

2.    Fennálló ének: 32,1

3.    Főének: 305,1-4

4.    Előfohász

5.    Igeolvasás: Mt 5,1-16

6.    Imádság

7.    Igehirdetés előtti ének: 19,1

8.    Igehirdetés: 1Kor 1,18-25                     Joe Clifford Myers Park-i gyülekezet lelkipásztora

                                                                                                         tolmácsol: Balog Margit

9.    Igehirdetés utáni ének: 371,1;5

10. Imádság, Úri ima, Áldás

11. Presbiterjelöltek bemutatása                     Dr. Hodossy-Takács Előd jelölőbizottság elnöke

12. Hirdetések

13. Záró ének: 230,1-5

Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor