Rendszerüzenet

Jn 20,19-20

Időpont 2017.11.05 10:00
Lekció Újszövetség János evangéliuma
Textus Újszövetség János evangéliuma
Zsigmond Vad esperes-lelkipásztor

AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE
„Aznap, amikor beesteledett, a hét első napján, ott, ahol összegyűltek a tanítványok, bár a zsidóktól való félelem miatt az ajtók zárva voltak, eljött Jézus, megállt középen, és így szólt hozzájuk: Békesség nektek! És miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát.
A tanítványok megörültek, hogy látják az Urat.”
(Jn 20,19-20)

 

AZ ISTENTISZTELET RENDJE

1.     Apostoli köszöntés                                                                                            Oláh István lelkipásztor

2.     Fennálló ének: 315,2

3.     Megemlékezés percei

4.     Főének: 324,1;3-4

5.     Előfohász

6.     Igeolvasás: Jn 20,1-10;19-23

7.     Imádság

8.     Igehirdetés előtti ének: 469,1

9.     Igehirdetés: Jn 20,19-20                                                                 Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor

10.  Igehirdetés utáni ének: 298,1

11.  Imádság, Úri ima, Áldás

12.  Úrvacsora előtti ének: 435,1

13.  Úrvacsora, ágendázik:                                                                            Káposztás Gábor segédlelkész
(Úrvacsorai énekek: 458-462)

14.  Áldás

15.  Hirdetések

16.  Záró ének: 348,1-5

Orgona: Sárosi Dániel orgonaművész