Rendszerüzenet

Gal 1,1-5

Időpont 2017.11.12 10:00
Lekció Újszövetség Pál levele a galatákhoz
Textus Újszövetség Pál levele a galatákhoz
István Oláh lelkipásztor

AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE
„Pál apostol – aki nem emberektől, nem is emberek által kapta elhívását, hanem Jézus Krisztus által, és az Atya Isten által, aki feltámasztotta Jézust a halottak közül – és a velem levő testvérek mindnyájan: Galácia gyülekezeteinek. Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és a mi Urunk Jézus Krisztustól, aki önmagát adta bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelenlegi gonosz világból Istennek, a mi Atyánknak akarata szerint. Övé a dicsőség örökkön-örökké. Ámen.”
(Gal 1,1-5)

 

AZ ISTENTISZTELET RENDJE

1.    Apostoli köszöntés                                                                           Oláh István lelkipásztor                            

2.    Fennálló ének: 151

3.    Főének: 161,1-6

4.    Előfohász

5.    Igeolvasás: Gal 1,1-12                             Dr. Gaál Botondné Dr. Czeglédy Mária presbiter

6.    Imádság                                                                                 Szilágyi Tamás gyülekezeti tag

7.    Igehirdetés előtti ének: 295,1

8.    Igehirdetés: Gal 1,1-5                                                                       Oláh István lelkipásztor

9.    Igehirdetés utáni ének: 300,4

10. Imádság, Úri ima, Áldás

11. Hirdetések

12. Gyülekezeti ének: 463,1

13. Presbiterválasztó Egyházközségi Közgyűlés                 Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor
                                                                   Dr. Hodossy-Takács Előd jelölőbizottság elnöke
Szavazatszámlálás közben:
– Protestáns hősök
című könyv bemutatása                                 Püski Gábor segédlelkész
– Énektanítás: Csak Krisztusban kaptam reményt

14. Záró ének: 278,1;7-8

Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor