Rendszerüzenet

Zsolt 123.

Időpont 2017.11.19 10:00
Lekció Ószövetség A Zsoltárok könyve
Textus Ószövetség A Zsoltárok könyve
Dr. Károly Fekete püspök-lelkipásztor

AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE


„Zarándokének. Hozzád emelem tekintetemet, aki a mennyben laksz! Ahogy a szolgák uruk kezére néznek, vagy a szolgálóleány úrnője kezére, úgy nézünk mi Istenünkre, az Úrra, míg meg nem könyörül rajtunk. Könyörülj, Uram, könyörülj rajtunk, mert torkig vagyunk a gyalázattal! Torkig vagyunk már az elbizakodottak gúnyolódásával, a gőgösök gyalázkodásával.”
(Zsolt 123.)

 

AZ ISTENTISZTELET RENDJE

 

1.    Apostoli köszöntés                                                           Káposztás Gábor lelkipásztor   

2.    Fennálló ének: 25,1

3.    Keresztelés

4.    Főének: 234,1-4

5.    Előfohász                                                                  Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor                           

6.    Igeolvasás: 2Pt 3,3-18

7.    Imádság

8.    Igehirdetés előtti ének: 1,1

9.    Igehirdetés: Zsolt 123.                                       Dr. Fekete Károly püspök-lelkipásztor

10. Igehirdetés utáni ének: 119,26

11. Imádság, Úri ima, Áldás

12. Hirdetések

13. Konfirmandusok megáldása                                Molnár Szabolcs ifjúsági lelkipásztor

14. Dóczy Gimnázium köszöntője                                                        Kovács Cintia 12. B

15. Záró ének: 230,1-5

Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor