Rendszerüzenet

Jel 19,6-10

Időpont 2017.11.26 10:00
Lekció Ószövetség Ezékiel próféta könyve
Textus Újszövetség A jelenések könyve
Hodossy-Takács Előd Vendég

AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE

„És hallottam valami nagy sokaság hangját, amely mintha nagy vizek zúgása és erős mennydörgés hangja volna: Halleluja, mert uralkodik az Úr, a mi Istenünk, a Mindenható! Örüljünk és ujjongjunk, és dicsőítsük őt, mert eljött a Bárány menyegzője, felkészült menyasszonya, és megadatott neki, hogy felöltözzék fényes, tiszta gyolcsba: ez a gyolcs a szentek igaz cselekedeteit jelenti. Így szólt hozzám: Írd meg: Boldogok, akik hivatalosak a Bárány menyegzőjének vacsorájára! Ezt is mondta nekem: Ezek Isten igaz igéi. És leborultam a lába elé, hogy imádjam őt, de így szólt hozzám: Vigyázz, ne tedd! Szolgatársad vagyok, és testvéreidé is, akikben megvan Jézus bizonyságtétele. Istent imádd, mert a Jézusról való bizonyságtétel a prófétaság lelke.” (Jel 19,6-10)

 

AZ ISTENTISZTELET RENDJE

1.    Apostoli köszöntés                                                                  Dr. Fekete Károly püspök-lelkipásztor   

2.    Fennálló ének: 24,1

3.    Főének: 165,1-2;6

4.    Előfohász

5.    Igeolvasás: Ez 27,26-36

6.    Imádság

7.    Igehirdetés előtti ének: 183

8.    Igehirdetés: Jel 19,6-10                                                            Dr. Hodossy-Takács Előd lelkipásztor

9.    Igehirdetés utáni ének: 227,6

10. Imádság, Úri ima, Áldás

11. Leköszönő presbiterek köszöntése                                               Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor

12. A leköszönő presbitérium nevében szól                                                    Dr. Virágh Pál főgondnok

13. Az új presbitérium beiktatása és eskütétele                           Dr. Fekete Károly püspök-lelkipásztor

14. Gyülekezeti ének: 134,1-3

15. Hirdetések                                                                                    Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor

16. Záró ének: 398,1-5

Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor