Rendszerüzenet

Bírák 13,8-9

Időpont 2017.12.03 00:00
Lekció Ószövetség A bírák könyve
Textus Ószövetség A bírák könyve
Besztercezey András Vendég

AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE

„Akkor Mánóah így imádkozott az Úrhoz: Kérlek, Uram! Istennek az az embere, akit küldtél, hadd jöjjön el ismét hozzánk, és tanítson meg bennünket, hogy mit cselekedjünk a gyermekkel, ha majd megszületik. Isten meghallgatta Mánóah kérését, és az Isten angyala megint eljött az asszonyhoz, amikor az a mezőn volt.” (Bírák 13,8-9)

 

AZ ISTENTISZTELET RENDJE

1.    Apostoli köszöntés                                                             Tóth Dorottya Tünde beosztott lelkipásztor   

2.    Fennálló ének: 210,1

3.    Főének: Csak Krisztusban

4.    Előfohász

5.    Igeolvasás: Bírák 13,1-14                                     Besenyei Gréta Immánuel Otthon és Iskola fiatalja

6.    Imádság                                                                Domokos Gergő Immánuel Otthon és Iskola fiatalja

7.    Immánuel Otthon és Iskola kórusának éneke

8.    Igehirdetés: Bírák 13,8-9                                                                     Beszterczey András lelkipásztor

9.    Igehirdetés utáni ének: 372,4

10. Imádság, Úri ima

11. Úrvacsora előtti ének: 435,1-2

12. Úrvacsora, ágendázik:                                                                    Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor
(Úrvacsorai énekek: 457-462)

13. Áldás

14. Hirdetések

15. Záró ének: 278,1-2;7-8

Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor