Rendszerüzenet

Ef 5,25-27

Időpont 2017.12.10 10:00
Lekció Újszövetség Pál levele az efezusiakkoz
Textus Újszövetség Pál levele az efezusiakkoz
István Oláh lelkipásztor

AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJÉBŐL
„Férfiak! Úgy szeressétek feleségeteket, ahogyan Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta érte, hogy a víz fürdőjével az ige által megtisztítva megszentelje; így állítja maga elé az egyházat dicsőségben, hogy ne legyen rajta folt vagy ránc vagy bármi hasonló, hanem hogy szent és feddhetetlen legyen.” (Ef 5,25-27)

AZ ISTENTISZTELET RENDJE

1.    Apostoli köszöntés                                                                                   Oláh István lelkipásztor

2.    Fennálló ének: 312,1

3.    Ibolya Utcai Általános Iskola hittanosainak adventi szolgálata

4.    Énektanítás: Ó jöjj, ó jöjj, Üdvözítő                                       Csorba Gergő gyülekezeti kántor

5.    Főének: Ó jöjj, ó jöjj, Üdvözítő

6.    Előfohász

7.    Igeolvasás: Ef 5,21-33                                                                                 Szűcs Márta presbiter

8.    Imádság                                                                                                  Dr. Szabó Attila presbiter

9.    Igehirdetés előtti ének: 162,3

10. Igehirdetés: Ef 5,25-29                                                                            Oláh István lelkipásztor

11. Igehirdetés utáni ének: 300,4

12. Imádság, Úri ima, Áldás

13. Konfirmáció előtti ének: 463,1

14. Felnőtt-keresztelés és – konfirmáció

15. Köszöntés                                                                                      Dr. Debreczeni Lajos gondnok

16. Hirdetések                                                                               Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor

17. Záró ének: 309,1-7

Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor