Rendszerüzenet

Ruth 1,14-17

Időpont 2017.12.17 10:00
Lekció Ószövetség Ruth könyve
Textus Ószövetség Ruth könyve
Zsigmond Vad esperes-lelkipásztor

AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJÉBŐL

„Azok erre még hangosabban kezdtek el sírni, majd Orpá megcsókolta az anyósát. Ruth azonban továbbra is ragaszkodott hozzá. Naomi azt mondta: Látod, a sógornőd visszatért népéhez és isteneihez. Térj vissza te is a sógornőddel együtt! De Ruth azt felelte: Ne unszolj engem, hogy elhagyjalak, és visszatérjek tőled! Mert ahová te mégy, oda megyek, ahol te megszállsz, ott szállok meg én is. Néped az én népem, és Istened az én Istenem. Ahol te meghalsz, ott haljak meg én is, és ott temessenek el! Úgy bánjon velem az Úr most és ezután is, hogy csak a halál választ el engem tőled!”
(Ruth 1,14-17)

 

AZ ISTENTISZTELET RENDJE

1.    Gyülekezeti kórus éneke (Kodály: Adventi ének)

2.    Apostoli köszöntés                                                                                   Oláh István lelkipásztor

3.    Fennálló ének: 25,1

4.    Keresztelés                                                                        Mátyásné Szabó Beáta bo. lelkipásztor

5.    Főének: Ó jöjj, ó jöjj, Üdvözítő

6.    Előfohász

7.    Igeolvasás: Ruth 1,1-19

8.    Imádság

9.    Gyülekezeti kórus éneke (Kodály: 121. genfi zsoltár)

10. Igehirdetés: Ruth 1,14-17                                                      Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor

11. Igehirdetés utáni ének: 462,1

12. Imádság, Úri ima, Áldás

13. Gyülekezeti kórus éneke (Kodály: 114. genfi zsoltár)

14. Hirdetések

15. Záró ének: 301,1-2;8

Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor
Vezényel: Tóth Dániel karnagy és Vass Sándor karnagy
A kórust orgonán kíséri: Vad Péter tanár-karnagy