Rendszerüzenet

Mt 1,19-21

Időpont 2017.12.24 10:00
Lekció Újszövetség Máté evangéliuma
Textus Újszövetség Máté evangéliuma
Dr. Károly Fekete püspök-lelkipásztor

AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJÉBŐL

„Férje, József, aki igaz ember volt, és nem akarta őt szégyenbe hozni, elhatározta, hogy titokban elbocsátja. Amikor azonban ezt végiggondolta magában, íme, az Úr angyala megjelent neki álmában, és ezt mondta: József, Dávid fia, ne félj feleségül venni Máriát, mert ami benne fogant, az a Szentlélektől van. Fiút fog szülni, te pedig majd Jézusnak nevezed, mert ő fogja megszabadítani népét bűneiből.”
(Mt 1,19-21)

 

AZ ISTENTISZTELET RENDJE

1.   Apostoli köszöntés                                                   Oláh István lelkipásztor

2.   Fennálló ének: 303,1

3.   Főének: Ó jöjj, ó jöjj, Üdvözítő

4.   Előfohász

5.   Igeolvasás: Mt 1,18-25

6.   Imádság

7.   Igehirdetés előtti ének: 138,2

8.   Igehirdetés: Mt 1,19-21                    Dr. Fekete Károly püspök-lelkipásztor

9.   Igehirdetés utáni ének: 301,5-6

10. Imádság, Úri ima, Áldás

11. Hirdetések

12. Záró ének: 312,1-4

Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor