Rendszerüzenet

Lk 1,68-75.78-79

Időpont 2017.12.25 10:00
Lekció Újszövetség Lukács evangéliuma
Textus Újszövetség Lukács evangéliuma
Dr. Károly Fekete püspök-lelkipásztor

AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE
„Áldott az Úr, Izráel Istene, hogy meglátogatta és megváltotta az ő népét. Erős szabadítót támasztott nekünk szolgájának, Dávidnak házából, amint kijelentette azt szent prófétái által örök időktől fogva, hogy megszabadítson ellenségeinktől, és mindazok kezéből, akik gyűlölnek minket; hogy irgalmasan cselekedjék atyáinkkal, és megemlékezzék szent szövetségéről, arról az esküről, amellyel megesküdött atyánknak, Ábrahámnak; és megadja nekünk, hogy ellenségeink kezéből megszabadulva, félelem nélkül szolgáljunk neki, szentségben
és igazságban őelőtte életünk minden napján.

Istenünk könyörülő irgalmáért, amellyel meglátogat minket a felkelő nap a magasságból, hogy világítson azoknak, akik sötétségben és a halál árnyékában lakoznak, hogy lábunkat a békesség útjára igazítsa.”

 

AZ ISTENTISZTELET RENDJE

1.    Apostoli köszöntés                                                                  Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor

2.    Fennálló ének: 182

3.    Főének: 326,1-5

4.    Előfohász

5.    Igeolvasás: Mt 1,18-23

6.    Imádság

7.    Gyülekezeti kórus éneke (Vivaldi: Glória I. tétel)

8.    Igehirdetés: Lk 1,68-75.78-79                                          Dr. Fekete Károly püspök-lelkipásztor

9.    Gyülekezeti kórus éneke (Vad Péter: Születésén Istennek)

10. Imádság, Úri ima, Áldás

11. Hirdetések                                                                                                Oláh István lelkipásztor

12. Úrvacsora előtti ének: 435,1

13. Úrvacsora, ágendázik:
(Úrvacsorai énekek: 457-462)

14. Záró ének: 327,1-4

Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor
Vezényel: Tóth Dániel karnagy és Vass Sándor karnagy
A kórust orgonán kíséri: Vad Péter tanár-karnagy
A kórust zongorán kíséri: Csorba Áron
Fuvolán közreműködik: Majorosné Tóth Eleonóra