Rendszerüzenet

Mt 2,9-10

Időpont 2017.12.26 10:00
Lekció Újszövetség Máté evangéliuma
Textus Újszövetség Máté evangéliuma
István Oláh lelkipásztor

 

 

AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE

„Miután meghallgatták a királyt, elindultak, és íme, a csillag, amelyet láttak napkeleten, előttük ment mindaddig, amíg odaérve meg nem állt a hely fölött, ahol a gyermek volt. Amikor ezt látták, igen nagy volt az örömük.”
(Mt 2,9-10)

 

AZ ISTENTISZTELET RENDJE

1.   Apostoli köszöntés                                                Püski Gábor segédlelkész

2.   Fennálló ének: 317,1-2

3.   Keresztelés                                          Molnár Szabolcs ifjúsági lelkipásztor

4.   Főének: 328,1-6

5.   Előfohász

6.   Igeolvasás: Mt 2,1-12

7.   Imádság

8.   Igehirdetés előtti ének: 316,7-8

9.   Igehirdetés: Mt 2,9-10                                              Oláh István lelkipásztor

10. Igehirdetés utáni ének: 324,1

11. Imádság, Úri ima, Áldás

12. Hirdetések

13. Záró ének: 325,1-5

Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor