Rendszerüzenet

Apcsel 16,13-15

Időpont 2018.01.14 10:00
Lekció Újszövetség Az apostolok cselekedetei
Textus Újszövetség Az apostolok cselekedetei
István Oláh lelkipásztor

AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE
„Szombaton kimentünk a városkapun kívülre, egy folyó mellé, ahol tudomásunk szerint imádkozni szoktak. Leültünk, és szóltunk az egybegyűlt asszonyokhoz. Hallgatott minket egy Lídia nevű istenfélő asszony, egy Thiatirából való bíborárus, akinek az Úr megnyitotta a szívét, hogy figyeljen arra, amit Pál mond. Amikor pedig háza népével együtt megkeresztelkedett, azt kérte: Ha úgy látjátok, hogy az Úr híve vagyok, jöjjetek, és szálljatok meg a házamban! És kérlelt bennünket.”
(Apcsel 16,13-15)

Az istentisztelet témája: A hálás szeretet

AZ ISTENTISZTELET RENDJE

1.    Apostoli köszöntés                                                                              Oláh István lelkipásztor

2.    Fennálló ének: 84,1

3.    Gyerekpercek                                               Nagyné Török Csilla beosztott lelkipásztor

4.    Főének: 316,12-15

5.    Előfohász

6.    Lekció: ApCsel 16,11-34                                                          Ember Sándor főgondnok

7.    Imádság                                                              Élesné Nagy Mariann Fruzsina presbiter

8.    Igehirdetés előtti ének: 65,3

9.    Igehirdetés: Apcsel 16,13-15                                                             Oláh István lelkipásztor

10. Igehirdetés utáni ének: 165,6

11. Imádság, Úri ima, Áldás

12. Hirdetések

13. Záró ének: 196,1-7

Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor