Rendszerüzenet

1Jn 4,9

Időpont 2018.01.21 10:00
Lekció Újszövetség János első levele
Textus Újszövetség János első levele
Szabolcs Molnár beosztott lelkipásztor

AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE
„Abban nyilvánult meg Isten irántunk való szeretete,
hogy egyszülött Fiát küldte el Isten a világba, hogy éljünk őáltala.”
(1Jn 4,9)

Az istentisztelet témája: Megmaradni a szeretetben

 

 

AZ ISTENTISZTELET RENDJE

 1. Apostoli köszöntés Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor

 2. Fennálló ének: 150,1-2

 3. Főének: 488,1-4

 4. Előfohász

 5. Lekció: 1Jn 4,7-21

 6. Imádság

 7. Igehirdetés előtti ének: Mint szarvas hűs vízforrásra

 8. Igehirdetés: 1Jn 4,9 Molnár Szabolcs ifjúsági lelkipásztor

 9. Igehirdetés utáni ének: 287,5

 10. Imádság, Úri ima, Áldás

 11. Hirdetések

 12. Záró ének: 395,1-3

 

Orgona: Vad Péter tanár-karnagy