Rendszerüzenet

2Móz 19,1-6

Időpont 2018.02.04 10:00
Lekció Ószövetség Mózes második könyve
Textus Ószövetség Mózes második könyve
Zsigmond Vad esperes-lelkipásztor

 

AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE
„Két hónappal azután, hogy Izráel fiai kijöttek Egyiptomból, ugyanazon a napon megérkeztek a Sínai-pusztába. Refídímből útnak indulva megérkeztek a Sínai-pusztába, és tábort ütöttek a pusztában. Ott táborozott Izráel a heggyel szemben. Mózes fölment Istenhez, az Úr pedig így kiáltott hozzá a hegyről: Így szólj Jákób házához, és ezt hirdesd Izráel fiainak: Ti láttátok, mit cselekedtem Egyiptommal, hogyan hordoztalak benneteket sasszárnyakon, és hogyan hoztalak ide benneteket. Most azért, ha engedelmesen hallgattok szavamra, és megtartjátok szövetségemet, akkor, bár enyém az egész föld, valamennyi nép közül ti lesztek az én tulajdonom. Papok királysága és szent népem lesztek.
Ezeket az igéket kell elmondanod Izráel fiainak.” (2Móz 19,1-6)

 

 

 

Az istentisztelet témája: A szövetség

 

 

AZ ISTENTISZTELET RENDJE

 1. Apostoli köszöntés Oláh István lelkipásztor

 2. Fennálló ének: 512,2

 3. Főének: 489,1-4

 4. Előfohász

 5. Lekció: 2Móz 20,1-17

 6. Imádság

 7. Igehirdetés előtti ének: 210,3

 8. Igehirdetés: 2Móz 19,1-6 Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor

 9. Igehirdetés utáni ének: 448,6

 10. Imádság, Úri ima

 11. Úrvacsora előtti ének: 435, 1

 12. Úrvacsora, ágendázik: Tóth Dorottya Tünde beosztott lelkipásztor

(Úrvacsorai énekek: 458-462)

 1. Áldás

 2. Hirdetések

 3. Záró ének: 449,1-3;6-7

 

 

Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor