Rendszerüzenet

2Móz 20,2-3

Időpont 2018.02.11 10:00
Lekció Ószövetség Mózes második könyve
Textus Ószövetség Mózes második könyve
Dr. Károly Fekete püspök-lelkipásztor

 

 

 AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE

"Én, az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptom földjéről, a szolgaság házából. Ne legyen más istened rajtam kívül!" (2Móz 20,2-3)

„Mert a teremtett világ sóvárogva várja Isten fiainak megjelenését. A teremtett világ ugyanis a hiábavalóságnak vettetett alá, nem önként, hanem annak akaratából, aki alávetette, mégpedig azzal a reménységgel, hogy a teremtett világ maga is meg fog szabadulni a romlandóság szolgaságából Isten gyermekeinek dicsőséges szabadságára.” (Róm 8,19-21)

Az istentisztelet témája: Szabadság

AZ ISTENTISZTELET RENDJE

1.   Apostoli köszöntés                                                Dr. Fekete Károly püspök-lelkipásztor

2.   Fennálló ének: 201,1-2

3.   Gyerekpercek                                            Kubinyiné Mikó Ágnes beosztott lelkipásztor

4.   Főének: 469,1-5

5.   Előfohász

6.   Igeolvasás: 2Móz 12,31-42                                                          Juhász László gondnok

7.   Imádság                                                                                          Győri Judit pótpresbiter

8.   Igehirdetés előtti ének: 270,10

9.   Igehirdetés: 2Móz 20,2-3; Róm 8,19-21    Dr. Fekete Károly püspök-lelkipásztor

10. Igehirdetés utáni ének: 323,2

11. Imádság, Úri ima, Áldás

12. Hirdetések

13. Záró ének: 398,1-5

Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor