Rendszerüzenet

Ézs 44,10-11.20

Időpont 2018.02.18 10:00
Lekció Ószövetség Ézsaiás próféta könyve
Textus Ószövetség Ézsaiás próféta könyve
István Oláh lelkipásztor

 AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE

„Ki formált istent, ki öntött bálványszobrot, amely semmit sem ér? Akik a bálványokhoz ragaszkodnak, mind szégyent vallanak, mert maguk a mesterek is csak emberek. Gyűljenek össze, álljanak elő mind! Majd megrettennek és szégyent vallanak valamennyien!
Aki hamuban gyönyörködik, azt félrevezeti saját becsapott szíve. Nem mentheti magát, és nem mondhatja ezt: Csak hazugságra támaszkodtam!”
(Ézs 44,10-11.20)

 

Az istentisztelet témája: A hazugságra épített élet eredménye

AZ ISTENTISZTELET RENDJE

1.   Apostoli köszöntés                                                         Dancsó Zoltán segédlelkész

2.   Fennálló ének: 161,1

3.   Főének: 138,1-2;4

4.   Előfohász

5.   Igeolvasás: Ézs 44,1-20

6.   Imádság

7.   Igehirdetés előtti ének: 135,9-10

8.   Igehirdetés: 2Móz 20,2-3 és Ézs 44,10-11.20        Oláh István lelkipásztor

9.   Igehirdetés utáni ének: 469,1-2

10. Imádság, Úri ima, Áldás

11. Hirdetések

12. Záró ének: 135,1-3;12

Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor