Rendszerüzenet

Mt 1,21

Időpont 2018.02.25 10:00
Lekció Ószövetség Mózes második könyve
Textus Újszövetség Máté evangéliuma
Zsigmond Vad esperes-lelkipásztor

Az istentisztelet témája: Ki ment meg téged?

 AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE

„Fiút fog szülni, te pedig majd Jézusnak nevezed, mert ő fogja megszabadítani népét bűneiből.”
(Mt 1,21)

AZ ISTENTISZTELET RENDJE

1.   Apostoli köszöntés                                             Káposztás Gábor bo. lelkipásztor

2.   Fennálló ének: 487,1;4

3.   Főének: 256,1-3

4.   Előfohász

5.   Igeolvasás: 2Móz 20,1-17 és Mt 1,18-25

6.   Imádság

7.   Énektanítás: 140.                                            Csorba Gergő gyülekezeti kántor

8.   Igehirdetés előtti ének: 140,1;7

9.   Igehirdetés: Mt 1,21                                   Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor

10. Igehirdetés utáni ének: 62,1

11. Imádság, Úri ima, Áldás

12. Hirdetések

13. Záró ének: 256,4-8

Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor