Rendszerüzenet

Zsolt 115,1-8

Időpont 2018.03.04 10:00
Lekció Ószövetség A Zsoltárok könyve
Textus Ószövetség A Zsoltárok könyve
Dr. Károly Fekete püspök-lelkipásztor

Az istentisztelet témája: Segítség csak az Úrban van

 AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE
„Ne nekünk, Uram, ne nekünk, hanem a te nevednek szerezz dicsőséget szeretetedért és hűségedért! Miért mondanák a pogányok: Hol van az ő Istenük? A mi Istenünk a mennyben van, megalkotott mindent, amit akart! A bálványok ezüstből és aranyból vannak, emberi kéz csinálmányai. Van szájuk, de nem beszélnek, van szemük, de nem látnak. Van fülük, de nem hallanak, van orruk, de nem szagolnak. Van kezük, de nem tapintanak, van lábuk, de nem járnak, nem jön ki hang a torkukon. Hozzájuk hasonlók lesznek készítőik és mindazok, akik bennük bíznak.”
(Zsolt 115,1-8)

AZ ISTENTISZTELET RENDJE

1.    Apostoli köszöntés                                                                                                 Oláh István lelkipásztor

2.    Fennálló ének: 172.

3.    Főének: 236,1-7

4.    Előfohász

5.    Igeolvasás: Zsolt 115,1-18

6.    Imádság

7.    Igehirdetés előtti ének: 140,1;7

8.    Igehirdetés: 2Móz 20,4-6 és Zsolt 115,1-8             Dr. Fekete Károly püspök-lelkipásztor

9.    Igehirdetés utáni ének: 254,5

10. Imádság, Úri ima

11. Úrvacsora előtti ének: 435,1

12. Úrvacsora, ágendázik:                                                                Káposztás Gábor bo. lelkipásztor

(Úrvacsorai énekek: 457-462)

13. Áldás

14. Hirdetések

15. Záró ének: 272,1;4-6

Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor