Rendszerüzenet

1Jn 5,1-5

Időpont 2018.03.11 10:00
Lekció Ószövetség Mózes második könyve
Textus Újszövetség János első levele
Zsigmond Vad esperes-lelkipásztor

 AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE
„Aki hiszi, hogy Jézus a Krisztus, Istentől született, és aki szereti azt, aki szülte, azt is szereti, aki attól született. Abból tudjuk meg, hogy szeretjük Isten gyermekeit, ha szeretjük Istent, és megtartjuk az ő parancsolatait. Mert az az Isten iránti szeretet, hogy parancsolatait megtartjuk, az ő parancsolatai pedig nem nehezek. Mert aki Istentől született, az legyőzi a világot, és az a győzelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk. Ki az, aki legyőzi a világot, ha nem az, aki hiszi, hogy Jézus az Isten Fia?”
(1Jn 5,1-5)

 

Az istentisztelet témája: Isten legyőzi a világot

AZ ISTENTISZTELET RENDJE

1.   Apostoli köszöntés                                                           Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor

2.   Fennálló ének: 295,1-2

3.   Főének: 463,1-4

4.   Előfohász

5.   Igeolvasás: 2Móz 20,1-17                                 Tárczyné Dr. Mányi Sarolta gondnok

6.   Imádság                                                                        Dr. Bácsné Asbóth Vanda presbiter

7.   Igehirdetés előtti ének: 236,1;7

8.   Igehirdetés: 1Jn 5,1-5                                           Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor

9.   Igehirdetés utáni ének: 445,6

10. Imádság, Úri ima, Áldás

11. Hirdetések

12. Záró ének: 471,1-4

Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor