Rendszerüzenet

2Sám 12,13-14

Időpont 2018.03.18 10:00
Lekció Ószövetség Sámuel második könyve
Textus Ószövetség Sámuel második könyve
István Oláh lelkipásztor

Az istentisztelet témája: Büntető vagy irgalmas az Úr?

 AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE
„Akkor ezt mondta Dávid Nátánnak: Vétkeztem az Úr ellen! Nátán így felelt Dávidnak: Az Úr is elengedte vétkedet, nem halsz meg. Mivel azonban ezzel a tettel okot adtál az Úr ellenségeinek a gyalázkodásra,
meg kell halnia a fiadnak, aki született neked.”
(2Sám 12,13-14)

AZ ISTENTISZTELET RENDJE

1.   Apostoli köszöntés                                               Tóth Dorottya Tünde bo. lelkipásztor

2.   Fennálló ének: 111,3

3.   Keresztelés

4.   Főének: 168,1-4

5.   Előfohász                                                                                  Dancsó Zoltán segédlelkész

6.   Igeolvasás: 2Sám 12,1-24

7.   Imádság

8.   Igehirdetés előtti ének: 256,1

9.   Igehirdetés: 2Móz 20,4-6; 2Sám 12,13-14                        Oláh István lelkipásztor

10. Igehirdetés utáni ének: 300,3

11. Imádság, Úri ima, Áldás

12. Hirdetések

13. Záró ének: 256,5-8

Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor